Växtlighetsbelysning

Växtlighetsbelysning

Med rätt LED-belysning kan man numera öka sin skörd effektivt genom tillämpad ljusreglering. Våra belysningssystem anpassas för optimal växtlighet genom att erbjuda det lämpligaste ljuset för varje fas av tillväxten – från sådd till blomning och frukt.

Våra LED-armaturer erbjuder optimala nivåer av fotosyntesen. Fotosyntesens aktiva strålning (PAR) – skapar de fotoner som främjar växtlighet och avkastning utan att förbruka energi på att producera fotoner som inte effektivt absorberas av växterna. Ett optimala spektrum för växter inkluderar våglängder i det blå och röda området.

När man använder sig av ljuskvaliteten som ett verktyg för att kontrollera hur växtligheten gror, är det viktigt att ställa produktionskrav för att uppnå specifika produktionsmål. Det röda ljuset får växten att växa t ex med längre stjälkar eller stammar, medan det blå ljuset får växten att bli mer kompakt och stabil tillväxt av rötterna, vilket är viktigt för växternas fysiologi, dess fotosyntes and generella hälsa.

Vi rekommenderar att man börjar med att använda vår vår växtlighetsbelysning med standard spektrum enligt spektrum Typ B. Därefter kan man genom att testa olika inställningar för att optimera växterna efter specifika omständigheter och behov.

Enkelt uttryckt rekommenderas spektrum typ A för odling i tält eller enklare växthus av plast, typ B för odling i växthus, typ C för odling i inomhusmiljöer och typ D för belysning i odlingens slutskede strax före skörd eller i blommande stadier för blommor.

Skillnaden mellan 630 nm och 730 nm är att vid 730 nm sker tillväxten långsammare innebärande att växten får ett mer kompakt och tätt utförande

Kontakta oss

Har du några frågor?

Vi besvarar Dina frågor så snart det är möjligt, vare sig det gäller tekniska frågor om våra produkter eller annat som Du funderar över som berör PROSEMA.