Takarmaturer

Höghöjdsarmatur 100W-400W

PROSEMA höghöjdsarmaturer är tillverkad för att klara höga LED-effekter och att därigenom skapa förutsättningar för höga ljusflöden och erforderlig belysning även från höga takhöjder, t ex för industrilokaler, sporthallar, höglager etc. Konstruktionen är skapad för att hålla dimensionerna nere och ändå klara de effekter som erfordras.
Kontakta oss

Har du några frågor?

Vi besvarar Dina frågor så snart det är möjligt, vare sig det gäller tekniska frågor om våra produkter eller annat som Du funderar över som berör PROSEMA.