Byte av Lysrör T8

Byte av Lysrör T8

Det absolut vanligaste lysröret är utförande T8. Diametern är 26 mm och längderna varierar med använd effekt. Förutom att det fr o m 2023 inte längre går att köpa lysrör T8, så sparar man en hel del energi genom att byta till LED lysrör.

Lysrörsarmaturer för T8 innehåller drivdon som antingen är magnetiska eller elektroniska. LED Lysrör från PROSEMA är kompatibla med båda typerna av drivdon och kan således användas oberoende av drivdonets utförande. Härigenom blir utbytet både enkelt och mindre kostsamt.

I vissa fall är drivdonet förbrukat, innebärande att armaturen har slocknat. LED Lysrör från PROSEMA kan anslutas direkt till elnätet 230V/50Hz varvid drivdonet kan förbikopplas. Härigenom får en i övrigt bra armatur nytt liv.

Utbytet av lysrör kan för det mesta ske för egen hand, men kan även kräva kunnig personal under vissa omständigheter. PROSEMA offererar gärna utbyte av lysrör för Er anläggning.

Lysrör LED T8 18W
Ersätter T8 36W 

Lysrör LED T8 25W Ersätter T8 58W

Lysrör LED T8 18W med HF-sensor