Butiksbelysning

Spotlights

För optimal flexibilitet i en butikslokal, där man frekvent gör förändringar genom t ex flytt av exponeringsutrymmen och butiksmontrar, erbjuder vi exponeringsbelysning i form av spotlights för montage på trefasskena. Genom att via skenan fördela fasspänningen jämt över armaturerna erbjudes ett jämt fördelat energiuttag.

Anpassningen av exponeringsbelysningen mot de förändringar som genomföres på butiksgolvet förenklas, utan att t ex elektriker behöver anlitas.

Med LED-tekniken minimeras det ultravioletta ljuset innebärande att belysningsskador, som t ex blekning av varor minimeras. Dessutom reduceras energikostnaden i förhållande till andra belysningslösningar.

För att erhålla önskad exponeringsbelysning är spridningsvinkeln justerbar 20o – 60o. Ljusflödet kan, där så anges, regleras via bakkantstyrd transistordimmer. Genom att armaturerna är vippbara, så erbjudes flexibla möjligheter för exponeringsbelysning. Armaturen kan väljas i olika färger vilket även underlättar den estetiska anpassningen.

Kontakta oss

Har du några frågor?

Vi besvarar Dina frågor så snart det är möjligt, vare sig det gäller tekniska frågor om våra produkter eller annat som Du funderar över som berör PROSEMA.